Najlepszą metodą wczesnego wykrycia nowotworów piersi jest systematyczne uczestnictwo kobiet bez jakichkolwiek objawów chorobowych w przesiewowych (ang. Screening) badaniach o  gwarantowanym standardzie. Warunkiem osiągnięcia  pozytywnego efektu badań przesiewowych jest ich częstotliwość wykonywania nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Guz piersi - leczenie

Podstawa to diagnoza i samobadanie Guz, który można wyczuć palcami w trakcie comiesięcznego  samobadania ma średnicę ok. 1 cm. Taki guz rośnie cztery lata, a nawet dłużej, w ciągu tego czasu można go wykryć za pomocą mammografii lub bada nia USG. Guz wielkości 1-2 cm można skutecznie leczyć. Średnio 3  mm średnicy ma guzek, który wykrywa się u kobiety regularnie poddającej się mammografii, wtedy szanse na wyleczenie są niemal stuprocentowe. Około 12 mm mierzy zmiana wykrywana podczas comiesięcznego  samobadania. 21-milimetrowy guz zauważa u siebie kobieta, która bada się nieregularnie, 40 mm (aż 4 cm średnicy - tyle, co mała mandarynka!) - to wielkość guza wykrywanego u kobiety, która nigdy wcześniej nie  badała piersi. Tak zaawansowany nowotwór zmniejsza szansę na skuteczne leczenie.

Kluczową kwestią w walce z rakiem piersi jest wiedza o metodach wczesnego wykrywania, czynnikach ryzyka, metodach  zapobiegania i przyczynach jego występowania. Ich poznanie znacznie zwiększa szansę zarówno jego uniknięcia, jak i wyleczenia. Współczesne techniki diagnozowania, wsparte regularnie prowadzonym  samobadaniem piersi, pozwalają na wykrycie choroby we wczesnym stadium, kiedy można ją całkowicie wyleczyć.