Skala BI-RADS  to system, który został stworzony przez American College of Radiology mający na celu standaryzację opisów badań piersi. Według tej skali ocenia się stan gruczołów piersiowych. Początkowo dotyczyło to tylko badań mammograficznych. Skala ta została zaadoptowana do oceny badań USG gruczołu piersiowego.

BI-RADS

Opis badania

Ryzyko złośliwości     ( % )

Zalecenia postępowania

 

 

1

 

 

Obraz USG prawidłowy

 

0

 

Okresowo badanie kontrolne MMG lub USG

 

2

 

 

Zmiana łagodna

 

0

 

Okresowo badanie kontrolne MMG lub USG

 

3

 

 

Prawdopodobnie zmiana łagodna

 

< = 2

 

Badania kontrolne i/lub biopsja

 

4

 

 

Zmiana podejrzana

 

> 2 i < 90

 

Biopsia, dodatkowe badania kontrolne

 

 

5

 

 

Zmiana złośliwa

 

> = 90

 

biopsja

 

 

6

 

 

 

Zmiana złośliwa: potwierdzona biopsją

 

100

Oczekiwanie na chemio-, radioterapię lub leczenie chirurgiczne, badania kontrolne w trakcie chemio- /lub radioterapii