USG piersi Katowice cena badania: zapraszamy do zapozanania się z naszym cennikiem

- Konsultacja - badanie piersi + USG Color Doppler piersi + interpretacja wyników i wytyczenie dalszego postępowania: 150zł

- Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa celowana pod kontrolą USG:
Odbiór wyniku wraz z jego wytłumaczeniem jest bezpłatny - odbywa się po tygodniu od biopsji

- Biopsja Aspiracyjna Gruboigłowa celowana pod kontrolą USG:
Odbiór wyniku wraz z jego wytłumaczeniem jest bezpłatny - odbywa się po tygodniu od biopsji

- Mammotomia: 3400zł

- Mikrochirurgiczne usunięcie zmiany z piersi wraz z plastycznym odtworzeniem ubytku tkankowego: 900-3900zł